KELKT PLATFORMU
I.BÖLÜM: AMAÇ-KAPSAM-DAYANAK-DEYİMLER-KURULU?

PLATFORMUN ADI : KELKİT PLATFORMU (Kelkit Havzasında yer alan Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Sivas, Tokat olmak üzere beş (5) il valiliği ; Köse, Kelkit, Şiran, Refahiye, Çamoluk, Gölova, Alucra, Akıncılar, Şebinkarahisar, Suşehri, Koyulhisar, Reşadiye, Almus, Niksar, Erbaa olmak üzere onbeş (15) ilçe ile bu ilçelere başlı belde belediyeleri, ÇEKÜL Vakfı ve yukarıda adı geçen beş (5) ile ait Kelkit Platformu amaçlarına uygun olmak kaydı ile halen faaliyet gösteren gönüllülük esasına dayalı temsilcilik ve şube halindeki sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu platform)dur. Platformun kısa adı (KEP) olarak anılmıştır...devamı


KELKİT'İN ÇAĞRISI
Yaklaşık altybin yıllık tarih boyunca, üzerinde büyük uygarlıkların kök saldığı, üç ırmağın kollarını birleştiren sınırların içindeki bereketli bu topraklarda, farklı din ve dünya görüşlerine sahip insanlar, aynı bölgeyi paylaşarak bir kültür çeşitliliği yaşamış... Bu bakir doğa ve kültür hazinesi içinde biçimlenen, zenginleşen sayısız geleneklerini birbiri ile paylaşan kıvançlı insanların oluşturduğu bir bölge, Kelkit Vadisi...

Kelkit Platformu bu eşsiz mirasın varlığını omuzlarında taşıyan insanlarına sesleniyor.

Kelkit Havzası son yıllarda neleri nasıl kaybettiğini "düşünerek" değil "görerek" öğrendi. Düşüncesizce tükettiğimiz değerlerimizin dönüşü olmayan biçimde yitirildiğini "gördü". Kelkit Platformu kuşakları birbirine bağlayan, değerleri koruyan öğe olarak bölgenin doğru sonuçlara ulaşması için çabalarını sürdürecektir.

KELKİT HAVZASI GELİŞİM PROJESİNE NEDEN GEREKSİNİM DUYULDU?

Adnan Şahin-ÇEKÜL Vakıy Kelkit Platformu Koordinatörü


Kelkit Havzası Gelişim projesinin amacı Kelkit Çayı’nın ve kollarının tespit edilen ya da edilecek olan sorunlardan, erozyonun önlenmesi, meraların ıslahı, ormanların korunması, kıt olan su kaynaklarının ekonomik kullanılması, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve bölgenin yaşam standardını ve ekonomik gücünü artırmak için ön etüt çalışmaları, planlama, projelendirme ve uygulama çalışmalarının yapılmasını amaçlamaktadır...devamı

KELKİT NEREDEN DOĞUYOR, KİMLER İÇİN AKIYOR?
Yeşilırmak'ın kollarından biri olan Kelkit Çayı'nın uzunluğu 320 km.'dir...devamı