KELKİT PLATFORMU
PLATFORMUN ADI : KELKİT PLATFORMU (Kelkit Havzasında yer alan Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Sivas, Tokat olmak üzere beş (5) il valiliği ; Köse, Kelkit, Şiran, Refahiye, Çamoluk, Gölova, Alucra, Akıncılar, Şebinkarahisar, Suşehri, Koyulhisar, Reşadiye, Almus, Niksar, Erbaa olmak üzere onbeş (15) ilçe ile bu ilçelere başlı belde belediyeleri, ÇEKÜL Vakfı ve yukarıda adı geçen beş (5) ile ait Kelkit Platformu amaçlarına uygun olmak kaydı ile halen faaliyet gösteren gönüllülük esasına dayalı temsilcilik ve şube halindeki sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu platform)dur. ...devamı

KELKİT'İN ÇAĞRISI
Yaklaşık altybin yıllık tarih boyunca, üzerinde büyük uygarlıkların kök saldığı, üç ırmağın kollarını birleştiren sınırların içindeki bereketli bu topraklarda, farklı din ve dünya görüşlerine sahip insanlar, aynı bölgeyi paylaşarak bir kültür çeşitliliği yaşamış... Bu bakir doğa ve kültür hazinesi içinde biçimlenen, zenginleşen sayısız geleneklerini birbiri ile paylaşan kıvançlı insanların oluşturduğu bir bölge, Kelkit Vadisi...

Kelkit Platformu bu eşsiz mirasın varlığını omuzlarında taşıyan insanlarına sesleniyor.

Kelkit Havzası son yıllarda neleri nasıl kaybettiğini "düşünerek" değil "görerek" öğrendi. Düşüncesizce tükettiğimiz değerlerimizin dönüşü olmayan biçimde yitirildiğini "gördü". Kelkit Platformu kuşakları birbirine bağlayan, değerleri koruyan öğe olarak bölgenin doğru sonuçlara ulaşması için çabalarını sürdürecektir.

KELKİT NEREDEN DOĞUYOR, KİMLER İÇİN AKIYOR?
Yeşilırmak'ın kollarından biri olan Kelkit Çayı'nın uzunluğu 320 km.'dir...devamı

 


                  
Diğer Resimler > 1  2  3  4  5

           


                   
     Akıl hastanesinden iki deliyi salıvereceklermiş. Doktorlar kendi aralarında "şunlara son bir test yapalım da görelim akılları başlarına gelmiş mi?" demişler. Bunun üzerine iki deliyi bir masa başına çağırmışlar. Masanın üzerine bir kavanoz dolusu siyah zeytin, bir kavanoz dolusu da canlı hamamböceği dökmüşler ve: - "Buyrun beyler, yiyiniz." demişler. Delilerden bir tanesi hemen zeytinlere saldırmış, öteki araya girmiş: - "Önce kaçanları yiyelim, öbürleri nasıl olsa duruyor!"

    Delinin biri hastanenin bahçesinde el arabasını ters çevirmiş ve sürmeye uğraşıyormuş. Bunu gören doktor; "öyle sürülmez, düzeltsene arabayı.." Deli hemen cevap verir: - "Geçen gün senin dediğin gibi sürdüm akşama kadar kum taşıttırdılar, enayi miyim ben?"

Diğer Sayfalar > 1 2


KELKİT TARİHİ
   Bazı araştırmacılar, Kelkit Çayı'nın Antik Çağ'da Helen dilinde "kurt" anlamına gelen Lykos şeklinde ifade edildiğini belirtmektedirler. Onlara göre bu kelime daha sonra Ermenice'ye tercüme edilerek "gail-get" olarak söylenmeye başlanmıstır,ardından da Kelkit'e donüşmüştür.
   Bir baska hakim gorüş ise Kelkit isminin VII. Yüzyılda yöreye gelip yerleşen Peçenek Türklerinden Kilki Beyden geldigi görüşüdür. Kelkit'in Kilki Beyin çiftliği olarak anıldığı rivayet edilmektedir ki Kelkit ilçe merkezinin diğer bir adı da Çiftlik'tir...devamı


SADAK KÖYÜ
   Kelkit (antik Suissa) ilçesinin 17 km. güney-doğusunda bulunan 120 hanelik Sadak köyü, Meşeiçi dağlarının doğu eteğinde kurulmuştur. 155.955 metre karelik bir sahayı kapsayan Sadak köyü antik devirde Satala ismini taşıyan önemli bir şehirdi.
   Antik Satala şehrinin bu çevrede olduğu bilinmekle beraber bugünkü Sadak köyüne tekabül ettiği hakkında bazı tereddütler vardır...devamı


e-mail